Algemene voorwaarden The Urban Influenz:


-    Leerlingen dienen maximaal 5 minuten voor de les aanwezig te zijn. Als leerlingen meer dan 10 minuten te
     laat zijn, mogen zij niet meer deelnemen aan dat lesuur

 

-    De les gaat door bij minimaal 2 leerlingen

-    Leerlingen dienen zich altijd netjes voor het begin van de les af te melden, mocht hij/zij zijn verhinderd. Dit
     kan per e-mail naar: theurbaninfluenz@gmail.com


-    Bezoekers zijn niet toegestaan in de les. Hiervoor zijn speciale kijkdagen in het seizoen waarvan de leerling
     ruim van te voren op de hoogte wordt gebracht


-    Leerlingen mogen proeflessers meenemen, dit dient wel van te voren per mail worden aangegeven


-    Proefles is gratis. Aanmelding gaat via e-mail en/of website: www.urbaninfluenz.nl


-    The Urban Influenz is niet aansprakelijk voor verlies, verwisseling of diefstal van persoonlijke bezittingen


-    Het is niet toegestaan om kauwgom tijdens de les te gebruiken


-    Mobiele telefoons dienen het gehele lesuur in de tas te blijven en mogen niet worden gebruikt tijdens de  
     dansles


-    Tijdens de danslessen kan de docente foto’s/video’s maken van de les/leerlingen. The Urban Influenz heeft
     het recht om de foto’s en videobeelden te gebruiken als promotiemateriaal voor de dansstudio d.m.v.
     website/flyers/social media


-    Adres, mail –en telefoonnummer wijzigingen dienen onmiddellijk te worden doorgegeven


-    Gedurende de schoolvakanties en nationale feestdagen is de dansstudio gesloten, tenzij er trainingen zijn
     voor belangrijke optredens/wedstrijden. Betalingen blijven doorlopen tenzij er een les onverhoopt
     uitvalt buiten de schoolvakanties om. De uitgevallen les zal worden gecrediteerd op het maandbedrag.
     Tijdens de zomervakantie is de dansstudio de gehele periode gesloten en zal de eerste les plaatsvinden
      in de eerste week wanneer de scholen weer starten. Er wordt in de periode van de zomervakantie geen
      contributie betaald   
      (ALLEEN VOOR GOIRLE)


-    Het lidmaatschap heeft een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging kan uitsluitend geschieden d.m.v.
     een e-mail te sturen naar: theurbaninfluenz@gmail.com met als onderwerp: ‘ opzegging lidmaatschap +
     naam danser ‘. Ter bevestiging wordt er een e-mail retour gestuurd (ALLEEN VOOR GOIRLE)


-    The Urban Influenz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij ongelukken en/of schade, zowel lichamelijk
     als materieel, tijdens de lessen/activiteiten binnen –en buiten de dansstudio. Deelname aan de lessen in de
    dansstudio en/of aan optredens gebeuren op geheel eigen risico


-    The Urban Influenz behoudt zich het recht voor om tijden en tarieven te wijzigen